• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

COVİD-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Çerçevesinde Tesisat Kontrolü Uzaktan YapılacakSERTİFİKALI FİRMALARIN GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK İÇ TESİSATIN KONTROLÜ, SIZDIRMAZLIK TESTİ VE DEVREYE ALMALARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

  1. AMAÇ

Bu uygulamanın amacı tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle mümkün olduğunca izolasyon sağlamak adına tesisat kontrol ve gaz açma işlemlerinin Doğal Gaz Dağıtım Şirketi personeli olmaksızın sertifikalı firmalar tarafından yapılması ve bunun  için gerekli şartların belirlenmesidir.

  1. KAPSAM

Uygulamanın kapsamı tüm sertifikalı firmalar ve lisans bölgesindeki tüm şehirlerdir. Uygulamanın başlatılacağı ve bitirileceği süre Doğal Gaz Dağıtım Şirketi tarafından belirlenip duyurulacaktır.

  1. SORUMLULUKLAR

Doğal Gaz Dağıtım Şirketi dilediği adresin tesisat kontrolü ve gaz açma işlemine fiilen katılabileceği gibi sertifikalı firmalardan bu adreslere ilişkin görüntülü kontrol talebinde bulunabilir veya özel durumlara ait fotoğraf isteyebilir.

Genel olarak sertifikalı firmalar tarafından yapılacak uygulamalarda (proje hazırlanması ve onaylatılması, tesisatın yapımı, tesisatın kontrolü, sızdırmazlık testi ve devreye alınması, Uygunluk Belgesi düzenlenmesi ile tüm bunların Yönetmelik, standart ve şartnamelere uygun olarak icra edilmesi) ve işleyişte farklı bir durum yoktur. Buradaki tek fark tesisat kontrolünde Gaz Şirketi mühendisi bulunmayacak olmasıdır.

Uygulamada takip edilecek genel işlem adımları aşağıdaki gibidir:

- Proje Sertifikalı firma tarafından ZetaCAD üzerinden onaylanmak üzere Doğal Gaz Dağıtım Şirketine gönderilir.

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketi, sertifikalı firma tarafından gönderilen projelere ilişkin adresleri, yerinde kontrol ederek tesisat yapımına başlanmamış olduğunu görür ve proje uygunsa projeyi onaylar. Proje kontrol (onay veya red) süresi yasal süre olan 10 günü aşamaz.

- Reddedilen projeler için süreç ilk maddeden itibaren yeniden başlar ve onay verilince aşağıdaki (4. maddedeki) sürece geçilir.

- Sertifikalı firma iç tesisatın yapımına başlar ve tamamlar.

- Sertifikalı firma, projesi onaylanan müşterinin Doğal Gaz Dağıtım Şirketiyle Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapması konusunda bilgilendirir.

- Sertifikalı firma, müşterilerle temasın azaltılması kapsamında müşteri sözleşmesinin alt kısmındaki doğrulama kodunu müşteriden talep eder.

- Sertifikalı firma bu kod ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketi web sitesi online işlemler menüsünden müşteri sözleşmesini kendi ekranında görür ve çıktı alarak Doğal Gaz Dağıtım Şirketinden sayaç, mühür ve kelepçeyi teslim alır ve tesisata montajını gerçekleştirir.

- Sertifikalı firma görevlileri tarafından tamamlanmış tesisatın onaylı projeye uygunluğu kontrol edilir ve tesisatın sızdırmazlık testi yapılır, belirlenen problemler giderilir.

- Sertifikalı Firma (sekizinci maddedeki kontrollerde problem görülmemişse), kontrol ve gaz açma işlemi yapılacak tesisat için Zetacad üzerinden randevu talebinde bulunur.

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketi, randevu taleplerini 3 saat içinde sonuçlandırarak sertifikalı firmaya bildirimde bulunur. Ancak gün içinde saat 15.00’den sonra yapılan randevu talepleri ertesi iş günü saat 10.00’a kadar sonuçlandırılır.

- Sertifikalı Firma, Doğal Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen randevu tarihine uymak zorundadır. Olası değişiklikler randevu verilen gün içinde Doğal Gaz Dağıtım şirketine bildirilecektir.

- Sertifikalı firma, tesisat kontrolü ve gaz açma yapacağı müşterisini bu işlemden en az 2 saat öncesinde (işlemin yapılmaya başlanacağı saati bildirerek) bilgilendirmek zorundadır.

- Sertifikalı firma mühendisi, iç tesisat şartnamesine uygun olarak (normal uygulamada olduğu gibi) randevu gün ve saatinde ilgili adrese giderek tesisatın projeye uygunluğunu kontrol eder ve sızdırmazlık testini yapar. Her iki kontrolde de (projeye uygunluk ve sızdırmazlık testi) problem olmadığına emin olur.

- Sertifikalı firma mühendisi, randevu verilen tarihte, Zetacad üzerinden üç nüsha olarak çıktısını aldığı Uygunluk Belgesini düzenleyerek (müşteri bilgileri, sayaç numarası, mühür seri numarası gibi verilerin doğruluğunu teyid ettikten sonra) müşteriye imzalatır ve tesisatın gaz açmaya uygun olması halinde kendisi de imzalar ve gaz arzını sağlar.

- Sertifikalı firma, Uygunluk belgesi ile birlikte sayacın ve bağlantılarının net olarak görüldüğü bir fotoğrafı, aynı gün veya en geç ertesi gün ZetaCAD’e ekler.

- Hafta içinde tesisat kontrolü ve gaz açma işlemi gerçekleştirilen tesislere ait tüm Uygunluk belgeleri bir sonraki haftanın ilk iş günü Doğal Gaz Dağıtım Şirketi İç Tesisat mühendisi veya memuruna teslim edilir. Uygunluk belgelerini belirlenen günde teslim etmeyen firma yeniden proje gönderemez.

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketi mühendisi, dilediği tesisatın kontrolüne fiilen katılabilir. Kontrolüne katılınması planlanan adresler randevu tarihinden bir önceki gün saat 17.00’ye kadar sertifikalı firma mühendisine bildirilir. Sertifikalı firma mühendisi, katılınacağı bildirilen adreslerin tesisat kontrol uygulaması başlangıcından en az 1 saat önce dağıtım şirketi mühendisine telefonla bildirir. Dağıtım şirketi mühendisi, geçerli bir neden olmadıkça sertifikalı firmanın bu kapsamdaki randevu takvimini değiştirmesini isteyemez.

- Doğal Gaz Dağıtım Şirketi, sertifikalı firma tarafından (gaz şirketi mühendisi olmadan) kontrolü ve devreye alması yapılan tesisatları dilediği zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Bu kontrollerde tespit edilen sertifikalı firma kaynaklı problemlerden sertifikalı firmalar sorumludur.

- Hafta tatili (Cumartesi, Pazar) ve genel tatil günleri ile mülki amirlikler tarafından izin verilmeyen günlerde -acil durumlar dışında- hiçbir işlem yapılmayacaktır.

- Bu uygulamanın yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak yapılması konusundaki tüm sorumluluklar  ilgili firma ile firmanın yetkili mühendisine aittir.

- Tesisat kontrol ve gaz açma yetkisini kötüye kullandığı belirlenen sertifikalı firma hakkında hukuki işlem başlatılır.